Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Méltóság

Valaki aszonta, hogy a mai politika nem méltó az 1848-ashoz.
  Lehet, hogy mi szégyenszemre megvernénk a cári sereget?


Láng Attila D., 2006.3.16.

tagpage


  
Továbbfejlesztettem BégánytKolbtolvmacs