Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Gyökök

Ígértem, hogy részletesebben is foglalkozunk a gyökökkel; ideje, hogy megtegyük.
  Az összes kínai írásjegy visszavezethető 214 gyökre. Eredetileg ötszázan voltak, de 1615-ben a zìhùi szótár 214-ben rögzítette a számukat. 1716-ban a már említett Kāng Xī zìdiǎn is átvette ezt a felosztást, azóta a gyököket Kangxi gyököknek is hívják. Íme a 214 gyök:  Jó néhány ismerős lehet már írásjegyekből vagy azok részeiből. (Ma a Kínai Népköztársaságban már csak 178 gyök van, mert az egyszerűsített íráshoz csak ennyi kell. De mi célszerűségi okokból a hagyományos írással foglalkozunk.)
  A gyököket még tovább csoportosítjuk a bennük levő vonások száma alapján: a lista első öt gyöke egy-egy vonásból áll, a legutolsó gyök tizenhétből. A gyököket kínaiul bùshǒunak, „felosztás fejének” hívják, mert a szótárat, az írásjegyek tömegét a gyökök segítségével osztják fel.
  Nézzünk meg példaként egyet a gyökök közül.

a gyöke, amit már láttunk az ān békés és shǐ kezdetű írásjegyekben. A háromvonásos gyökök közé tartozik. Ha nem adunk hozzá további vonást, magát a gyököt mint írásjegyet kapjuk. Ha két vonást teszünk hozzá, abból kétféle írásjegyet kaphatunk:
  
  A rabszolga jeléből két további keletkezhet:
  
  A jelnek nincsenek leszármazottai.

Ha a jelet három vonással toldjuk meg, hat jelet kaphatunk.
  
  Ez öt, a hatodik a már ismert hǎo jó. Leszármazottja csak egynek van közülük, a jelnek.

A jelből négy további vonással nyolc jel képezhető, közülük az egyiknek két leszármazottja van. Öt vonással tizenkét jel állítható elő, közülük kettőnek egy-egy, egynek három, egynek pedig négy leszármazottja van; az utóbbi négy leszármazott közül az egyiknek még van egy. Hat vonással tíz jel keletkezik, egyiknek sincs leszármazottja. Hét vonással hét jel, nyolccal tíz jel, kilenccel három, tízzel nyolc, tizeneggyel három, tizenkettővel négy, tizennéggyel kettő (az egyiknek két leszármazottja van), tizenöttel és tizenhéttel pedig egy-egy.
  A jelből tehát összesen 95 jelet állíthatunk elő, ami átlagon aluli mennyiség kell hogy legyen, mert ha ez az átlag, akkor 214-szer 95 az kicsit több, mint húszezer jelünk lenne. Márpedig a Kāng Xī zìdiǎn közel ötvenezer jelet tartalmaz.

»»»»»»