Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Államreform-javaslat

– Elnök asszony, tisztelt Ház, javaslatot szeretnék tenni.
  Mindmostanáig mi képviselők csak gyártottuk itten a törvényeket ellenőrizetlenül, bele a világba. Ennek véget kell vetni, hölgyeim és uraim, rendet kell teremteni. Ezért azt javaslom, hogy minden törvény- és rendeletjavaslat kapjon egy tizenhat jegyű, egyedi azonosító számot. Amikor egy képviselő, egy bizottság, egy minisztérium vagy az államigazgatás bármiféle szereplője elkészít vagy megváltoztat egy javaslatot, az azonosító számot kelljen beleírnia a számítógépébe. Havonta egyszer pedig ezeket a számokat ki kell másolni floppyra és elküldeni az Országos Államigazgatási Pénztárnak, ahol ellenőrzik. Igen, kedves képviselőtársam?
  – Mit ellenőriznek rajta?
  – A számokat, természetesen.
  – Milyen célból?
  – Hogy az Országos Államigazgatási Pénztár havonta több ezer floppylemezre tehessen szert. Kérem, szavazzunk a javaslatomról.

»»»»»»