Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A Professzor Kockája

Az 5·5·5-ös kocka, becenevén a Professzor Kockája részint könnyebb, részint nehezebb a 4·4·4-esnél. Könnyebb azért, mert páratlan kocka, tehát fix lapközepek vannak és nincsenek paritáshibák, viszont nehezebb, mert hirtelen megugrott a cubie-típusok száma!
  Tekintsük át:
  2·2: egy típus: sarok
  3·3·3: három típus: fix közép, él, sarok
  4·4·4: három típus: mozgó közép, él, sarok
  5·5·5: hat típus:  közép  kereszt  csúcs  él  szárny  sarok 


  Ezeken a neveken fogom emlegetni őket a leírásban, amely persze fordítás, az eredetit Matthew Monroe írta, de eléggé át is dolgoztam. Az oldalak jelölése a szokásos, a forgatások a 4·4·4-es alapján mennek majd; a dupla mássalhangzók a második réteget jelentik, amelyikben tehát szárnyak és csúcsok vannak. Fölhívom az olvasó figyelmét a feb, fib típusú belsőréteg-forgatásokra, amik a közepeket és éleket tartalmazó, felülről számított harmadik rétegre értendők. Vagyis feffefeb a három felső réteg elforgatását jelenti.

A kirakás menete: először megcsináljuk a Felső lap közepét (a csúcsokat és egy híján a kereszteket), majd a Lenti csúcsokat, ezután a többi oldal csúcsait. Ezt követik a Felső és a Lenti lap keresztjei, majd az oldalaké. Végül a szárnyakat párosítjuk az élekkel, és 3·3·3-asra redukált kockát kapunk.

FELSŐ LAPKÖZÉP CSONKÁN

Nem nehéz egy lap keresztjeit és csúcsait rendbe tenni, miközben a kocka összes többi része még rendezetlen és szabadon keverhető. Forrásom nem részletezi, én azért elmondok annyit, hogy ha egy rétegben már a helyén van egy vagy két cubie, és egy másodikat (harmadikat) akarunk betenni, akkor vigyük oda a korábbiakat az újhoz. Például a képen látható helyzetben a Keleti oldalon levő kéket a Felső oldal megjelölt helyére szeretnénk vinni. Ennek módja: ollessellissi – a jövevényt félretesszük a többiek útjából, azokat lehozzuk elé, a jövevényt csatlakoztatjuk hozzájuk, majd a kiegészített csoportot visszavisszük.
  Az első lapközép (Felső oldal) kirakása ezzel a módszerrel pár perc alatt megoldható már elsőre is. Egy keresztet kihagyhatunk, később úgyis el fogjuk rontani: ezt a helyet kulcslyuknak fogjuk nevezni.

LENTI CSÚCSOK

Készítsük el a Lenti lap csúcsait. Mondjuk, hogy a Lenti oldalra a zöld való. Fordítsuk úgy a kockát, hogy Szemközt olyan oldal legyen, amin van zöld csúcs. A Szemközti oldalt fordítsuk úgy, hogy Keleten legyen egy vagy két zöld csúcs; ha csak egy van, akkor LK-ban. A Lenti oldalt fordítsuk úgy, hogy az SN pozícióban ne legyen zöld csúcs; ha kettőt viszünk át, akkor a TN-ben se. Ekkor átvihetünk egy csúcsot kikki le kekke, két csúcsot kikki lu kekke forgatással.

OLDALSÓ CSÚCSOK

Először a négy oldal Felső csúcsait visszük helyre. Válasszunk egy oldalt a négy közül, ez lesz az S; mondjuk a piros. Ha bármely piros csúcs már rajta van, vigyük F állásba. Keressünk piros csúcsot valamelyik másik oldalon, és fordítsuk L állásba. Most használjuk a következő varázsigéket:
  – sulelle sulilli, ha a kívánt csúcs az N oldalon van;
  – sulilli sulelle, ha a K oldalon;
  – sulullu sulullu, ha a T oldalon.
  Folytassuk addig, amíg mind a négy oldalon legalább két szomszédos csúcs meglesz. Mindegyik nézzen Felfelé. Ha egy harmadik is a helyén van, netán mind a négy, az csak haszon.
  Ha egy oldalon már megvan három csúcs, akkor állítsuk Szemközt és fordítsuk úgy, hogy az eltérő színű csúcs FK-ban legyen. A következő varázsigékkel hozhatjuk ide a negyedik csúcsot:
  – Nyugati oldal TL pozícióból: lelle se lilli;
  – Keleti oldal TL pozícióból: lilli se lelle;
  – Túlsó oldal KL pozícióból: lullu se lullu.

LAPKÖZÉP LENT ÉS FENT

Rendezzük el a kereszteket a Lenti oldalon, mert ehhez kell a kulcslyuk. Állítsuk úgy a kockát, hogy a Keleti oldalon S állásban legyen egy zöld kereszt (mármint a Lenti oldal színe a zöld), a Lenti oldalon S állásban pedig ne zöld kereszt legyen. Fent S állásban legyen a kulcslyuk. Végezzük el a fib sissi feb sesse forgatást. Ismételjük meg az összes hiányzó kereszttel. (Ez volt az egyetlen varázsige, amihez a kulcslyukra szükség volt.)
  Végül zárjuk be a kulcslyukat. A hiányzó (esetünkben kék) kereszt legyen a Keleti oldalon S állásban, a kulcslyuk Fent S állásban. A varázsige: sessefib sissifib sessefeb sissifeb.
  Egyszerűsítés olvasható itt.

OLDALSÓ KERESZTEK

Rendezzük el a többi négy oldal keresztjeit is. Állítsunk egy befejezetlen oldalt Szemközt, N pozíciójában nem odaillő kereszttel. A Nyugati oldal S pozíciójában legyen a Szemközti vagy a Keleti oldalra való színű kereszt. Végezzük el a fiffiki febnunnu 2(fibnenne) fibnunnu 2(febnenne) kefeffe varázslatot, és az SN kereszt helyet cserél az NS-sel.
  Gyakran találunk kereszteket éppen az átellenes oldalon, mint ahova valók. Ilyenkor előbb az egyik közbeeső oldalra tudjuk vinni ezzel a varázslattal, majd egy újabbal a helyére. Mindig ezeket a kereszteket vigyük először, csak aztán azokat, amik a szomszédos oldalra kellenek. Miután az első oldal elkészült, vigyázzunk, hogy a következőnek befejezendő oldal ne ezzel átellenben legyen, mert akkor az utolsó két átellenes oldal marad, és azok miatt megint el kell rontani az egyik már kész oldalt.
  Mivel a varázsige hosszú, ez a fázis munkaigényes. De eredményül megkaptuk a hat rendezett lapközepet, az összes kereszt és csúcs a helyén van.

ÉLEK

Az élek párosítása következik, ez is hosszadalmas munka lesz, hiszen tizenkét él van, és mindegyiknek két szárnya.
  Válasszunk ki egy élt és tartsuk úgy a kockát, hogy ez az FS állásban legyen. Keressük meg az egyik hozzá tartozó szárnyat és vigyük FT pozícióba. Nézzük meg, hogy az él és a szárny Felülre eső színe különböző-e. Ha egyformák, akkor először is tenilitu varázslattal meg kell fordítani az FT élhármast. Ha a szárny párja már ott van az FS él mellett, vele azonos állásban, mégpedig ugyanazon az oldalon (Kelet vagy Nyugat), mint a rendezendő szárnyunk, akkor is meg kell fordítani az FT élhármast. Ha a szárny párja ott van ugyan az FS él mellett, de fordított állásban, akkor ne törődjünk vele, mintha ott se lenne.
  Nézzük meg, hogy a szárny az FT élhármas Keleti vagy Nyugati oldalán van-e. A Túlsó lap ugyanazon oldalára fordítsunk egy rendezetlen élhármast, mert az el fog romlani. Majd ettől függően végezzük el a következő két varázslat egyikét:
  – Nyugat: nennesi nese ninnise;
  – Kelet: kikkise kisi kekkesi.
  A varázslat hatására az élhez tartozó egyik szárny az él mellé kerül. Keressük meg a másik azonos színű szárnyat és ismételjük meg az egész műveletet.
  A varázslat működéséhez nyilván három rendezetlen élhármas kell, hiszen egyiket rendezzük (FS), a másikból hozzuk a szárnyat (FT), a harmadikat pedig közben elrontjuk (TN vagy TK). Amikor a tizedik élhármast is megcsináltuk, már csak kettő marad. Állítsuk ezeket FS és FT pozícióba, és alkalmazzuk az 5 (kekkefu) varázslatot. Ez elront egy harmadik élhármast, és ismét próbálkozhatunk. Egyszer csak be fog következni, hogy miközben FT-ről FS-re viszünk egy szárnyat, a rendezetlen TN vagy TK élhármast is egyúttal kijavítjuk, és tizenkét rendezett élünk lesz. Az esélyt növeli, ha a félig rendezett TN vagy TK élhármast (aminek egyik szárnya már jó) úgy állítjuk be, hogy a jó szárnya Lent legyen (a tenilitu megfelelő alkalmazásával elfordítható).
  (Forrásom szerint előfordulhat egyfajta paritáshiba, amikor már minden él jó, de az egyiknek fordítva állnak a szárnyai. Ezt az eshetőséget azonban kiküszöböltük azzal, hogy a szárnyak mozgatása előtt ellenőriztük, hogy a Felülre eső színük különbözzön az él színétől.)

3·3·3

Eddigi munkánk eredményeként kaptunk egy összekevert 3·3·3-as bűvös kockát, ahol az élek három, a közepek kilenc részből állnak, de egyébként teljesen ugyanaz. Rakjuk ki!

»»»»»»